<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
    <script src="vue.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <div>{{a}}</div>
      <div v-once>{{b}}</div>
      <div v-html="c"></div>
      <div v-bind:class="d_class">{{d}}</div>
      <div>{{e+1}}</div>
      <div>{{f ? "TRUE" : "NO"}}</div>
      <div>{{g.split("")}}</div>
      <div v-if="h==1">v-if测试,h是1的时候我才显示!</div>
      <div v-else-if="h==2">v-if测试,h是2的时候我才显示!</div>
      <div v-else-if="h==3">v-if测试,h是3的时候我才显示!</div>
      <div v-else-if="h==4">v-if测试,h是4的时候我才显示!</div>
      <div v-else>v-if测试,h是其它值的时候我才显示!</div>
      <div v-bind:class="{green:isGreen}">{{i}}</div>
      <div :style="{fontSize: is100px ? '100px' : ''}">{{i}}</div>
      <div v-show="j">j是true的时候显示我!</div>
      <div>
        <ul>
          <li v-for="value,key in k">
            {{key}}-{{value}}
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul>
          <li v-for="value,index in m">
            {{index}}-{{value}}
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div v-on:click="click1">
        <div v-on:click.stop="click2">
          点一下我!
        </div>
      </div>
      <div v-on:dblclick="click3">
        双击我!
      </div>
      <div>
        <input v-model="n1" />
        <p>{{n1}}</p>
        <textarea v-model="n2"></textarea>
        <p>{{n2}}</p>
      </div>
    </div>
    <script type="text/javascript">
      var vm = new Vue({
        el:app,
        data:{
          a:"aValue",
          b:"bValue",
          c:"<span style='color:red'>cValue</span>",
          d:"dValue",
          d_class:"red",
          e:108,
          f:true,
          g:"Hello World!",
          h:3,
          i:"iValue",
          isGreen:true,
          is100px:true,
          j:true,
          k:{messageK1:"valueK1",messageK2:"valueK2"},
          m:[{messageM1:"valueM1"},{messageM2:"valueM2"}],
          n1:"我是n1初始值!",
          n2:"我是n2初始值!"
        },
        methods:{
          click1 : function(){
            console.log("Click1..."+this.a);
          },
          click2 : function(){
            console.log("Click2..."+this.b);
          },
          click3 : function(){
            alert("我被双击了!");
          }
        }
      });
    </script>
    <script type="text/javascript">
      vm.$data.a = "newAValue";
      vm.$data.b = "newBValue";
      vm.$data.c = "<span style='color:red'>newCValue</span>";
      vm.$data.d_class = "green";
    </script>
    <style type="text/css">
      .red{color:red;}
      .green{color:green;}
    </style>
  </body>
</html>

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注